Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej - Academia Copernicana

Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej - Academia Copernicana (74510405)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: angielski, polski

Informacje ogólne 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dziedzinach nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki została utworzona Zarządzeniem Nr 67 Rektora UMK z dnia 28 maja 2019 r.

Kształcenie

Kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernicana trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu oraz indywidualny plan badawczy.

Uchwała Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzania ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich

Rekrutacja 

Zasady rekrutacji. 

Harmonogram

• termin rejestracji w systemie IRK: od 6 lipca do 3 września 2020 r.

• termin składania dokumentów: od 31 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

• termin rozmów kwalifikacyjnych: od 15 do 17 września 2020 r.

• termin ogłoszenia wyników: 22 września 2020 r.

Wybór projektów na rok 2020

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl