Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej - Academia Copernicana

Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej - Academia Copernicana (74510405)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: angielski, polski

Informacje ogólne 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dziedzinach nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki została utworzona Zarządzeniem Nr 67 Rektora UMK z dnia 28 maja 2019 r.

Kształcenie

Kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernicana trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu oraz indywidualny plan badawczy.

Uchwała Nr 31 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzania ramowyego programu kształcenia

Rekrutacja w trybie głównym

Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do Szkoły doktorskiej Academia Copernicana

Harmonogram rekrutacji w trybie głównym

I nabór:

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 25 maja do 24 czerwca 2022 r.
  • termin składania dokumentów: od 25 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.
  • termin rozmów kwalifikacyjnych: od 4 do 15 lipca 2022 r.
  • termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2022 r. 

II nabór:

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 1 do 8 września 2022 r. (do godz. 14:00)
  • termin składania dokumentów: od 1 do 8 września 2022 r. (do godz. 14:00)
  • termin rozmów kwalifikacyjnych: od 19 do 23 września 2022 r.
  • termin ogłoszenia wyników: 29 września 2022 r.    

Wybór projektów na rok 2022

https://www.ac.umk.pl/en/recruitment/2022-2023/

II nabór: https://www.ac.umk.pl/2022-2023/additional-round/

Rekrutacja w trybie grantowym

Wybór projektów na rok 2021

https://www.ac.umk.pl/nawa-ster/phd-research-projects/

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl