Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej - Academia Copernicana

Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej - Academia Copernicana (74510405)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: angielski, polski

Informacje ogólne 

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Academia Copernicana Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dziedzinach nauk humanistycznych, medycznych i nauk o zdrowiu, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, teologicznych oraz w dziedzinie sztuki została utworzona Zarządzeniem Nr 67 Rektora UMK z dnia 28 maja 2019 r.

Kształcenie

Kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Academia Copernicana trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu oraz indywidualny plan badawczy.

Uchwała Nr 31 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzania ramowyego programu kształcenia

Rekrutacja w trybie głównym

Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do Szkoły doktorskiej Academia Copernicana

Harmonogram rekrutacji w trybie głównym

I nabór:

  • termin rejestracji w systemie IRK: 23 maja - 20 czerwca 2024 r.
  • termin składania dokumentów:  23 maja - 20 czerwca 2024 r.
  • termin rozmów kwalifikacyjnych: 1 - 12 lipca 2024 r.
  • termin ogłoszenia wyników: 18 lipca 2024 r.

Wybór projektów na rok 2024

Doctoral projects

Rekrutacja w trybie grantowym

Wybór projektów na rok 2024

Doctoral projects

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl