Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej nauk społecznych

Kształcenie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej nauk społecznych (74510403)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (Academia Rerum Socialium) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziedzinie nauk społecznych dla dyscyplin: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o bezpieczeństwie.

Kształcenie

Kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu oraz indywidualny plan badawczy.

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, nauki o komunikacji społecznej i mediach, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o bezpieczeństwie. 

Ramowy program kształcenia 

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl