Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w szkole doktorskiej nauk humanistycznych, teologicznych i artystycznych

Kształcenie w szkole doktorskiej nauk humanistycznych, teologicznych i artystycznych (74510402)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych (Academia Artium Humaniorum) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziedzinie nauk humanistycznych dla dyscyplin:  archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kształcenie

Kształcenie w dziedzinowej Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu oraz indywidualny plan badawczy.

Szkoła doktorska Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Uchwała Nr 31 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich

Rekrutacja w trybie głównym

Zgodnie z § 7 uchwały Senatu UMK z 30 marca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Jego podstawę stanowi dokumentacja opisana w § 6 wzmiankowanej uchwały i rozmowa kwalifikacyjna. Ocenie według poniższych zasad szczegółowych podlegają predyspozycje do pracy naukowej, artystycznej, konserwatorskiej i poziom wiedzy kandydata(ki) oraz projekt badawczy, artystyczny, konserwatorsko-badawczy proponowany do realizacji w Szkole.

Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram rekrutacji w trybie głownym: 

  • termin rejestracji w systemie IRK:15 czerwca 2024 r. - 12 lipca 2024 r.
  • termin składania dokumentów: 15 czerwca 2024 r. - 12 lipca 2024 r.
  • termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16 - 17 lipca 2024 r.
  • termin ogłoszenia wyników: 19 lipca 2024 r.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl