Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w szkole doktorskiej nauk humanistycznych, teologicznych i artystycznych

Kształcenie w szkole doktorskiej nauk humanistycznych, teologicznych i artystycznych (74510402)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych (Academia Artium Humaniorum) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dziedzinie nauk humanistycznych dla dyscyplin:  archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kształcenie

Kształcenie w dziedzinowej Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu oraz indywidualny plan badawczy.

Szkoła doktorska Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Uchwała Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzania ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich

Rekrutacja 

Zgodnie z § 7 uchwały Senatu UMK z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do szkoły doktorskiej Academia Artium Humaniorum postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Jego podstawę stanowi dokumentacja opisana w § 6 wzmiankowanej uchwały i rozmowa kwalifikacyjna. Ocenie według poniższych zasad szczegółowych podlegają predyspozycje do pracy naukowej, artystycznej, konserwatorskiej i poziom wiedzy kandydata(ki) oraz projekt badawczy, artystyczny, konserwatorsko-badawczy proponowany do realizacji w Szkole.

Szczegółowe warunki postępowania rekrutacyjnego. 

Harmonogram rekrutacji: 

• termin rejestracji w systemie IRK: od 31 sierpnia 2020 r. do 9 września 2020 r.

• termin rozmowy kwalifikacyjnej: od 14 do 16 września 2020 r. 

• termin ogłoszenia wyników: 18 września 2020 r. 

• termin dostarczenia odpisu dyplomu studiów magisterskich: 30 września 2020 r. 

• termin składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy: 2 października 2020 r. 

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl