Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w szkole doktorskiej nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kształcenie w szkole doktorskiej nauk medycznych i nauk o zdrowiu (74510401)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne 

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (Academia Medica Bydgostiensis) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dla dyscyplin: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu została utworzona Zarządzeniem Nr 67 Rektora UMK z dnia 28 maja 2019 r.

Kształcenie

Kształcenie  w dziedzinowej  Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu  oraz indywidualny plan badawczy.

Szkoła doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu.

Ramowy program kształcenia

Uchwała nr 31 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich.

załącznik nr 3 do uchwały nr 31 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Rekrutacja

Uchwała Nr 27 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.

Harmonogram rekrutacji

  • termin rejestracji w systemie IRK: od 16 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r.
  • termin składania dokumentów: od 22 sierpnia do 2 września 2022 r.
  • termin postępowania rekrutacyjnego: 12-16 września 2022 r.
  • termin ogłoszenia wyników: 20 września 2022 r.

Lista projektów doktorskich, które można realizować w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w roku 2021 jest dostępna na

https://www.phd.umk.pl/amb/rekrutacja/lista-oferowanych-projektow/

Szczegóły dotyczące projektu doktorskiego finansowanego z grantu znajdują się podadresem.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl