Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Szkoła doktorska > Kształcenie w szkole doktorskiej nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kształcenie w szkole doktorskiej nauk medycznych i nauk o zdrowiu (74510401)

szkoła doktorska
stacjonarne, 4 lata (8 semestrów)
Język: polski

Informacje ogólne 

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (Academia Medica Bydgostiensis) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu dla dyscyplin: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu została utworzona Zarządzeniem Nr 67 Rektora UMK z dnia 28 maja 2019 r.

Kształcenie

Kształcenie  w dziedzinowej  Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu trwa 4 lata i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Główne cele kształcenia obejmują przygotowanie rozprawy doktorskiej, osiągnięcie kompetencji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności naukowo-badawczej w kraju i w zespołach międzynarodowych, zdobycie doświadczenia umożliwiającego integrację działalności naukowej z otoczeniem gospodarczo-społecznym oraz nabycie kompetencji do realizacji działań związanych z dydaktyką szkoły wyższej. Kształcenie doktorantów realizowane jest w oparciu o program kształcenia zatwierdzony uchwałą senatu  oraz indywidualny plan badawczy.

Szkoła doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu. 

Uchwała Nr 64 Senatu UMK z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzania ramowych programów kształcenia w szkołach doktorskich.

Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

• termin rejestracji w systemie IRK: od 20 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r.

• termin składania dokumentów: od 10-21 sierpnia 2020 r.

• termin postępowania rekrutacyjnego: 7-11 września 2020 r.

• termin ogłoszenia wyników: 15 września 2020 r.

Limit miejsc: 15

II nabór

• termin rejestracji w systemie IRK: od 16 września 2020 r. do 22 września 2020 r.

• termin składania dokumentów: od 16-22 września 2020 r.

• termin postępowania rekrutacyjnego: 23-25 września 2020 r.

• termin ogłoszenia wyników: 28 września 2020 r.

Lista projektów doktorskich, które można realizować w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w roku 2020 jest dostępna na https://www.phd.umk.pl/amb/

Szczegóły dotyczące projektu doktorskiego finansowanego z grantu znajdują się podadresem.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.umk.pl/pl