Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska (n1) (KRK)

Filologia polska (n1) (KRK) (07520206-KRK)

pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ POLSKĄ?

Studia na filologii polskiej to studia humanistyczne w pełnym sensie tego określenia. Umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Ukończenie studiów polonistycznych daje absolwentowi bardzo wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty poprzez placówki kulturalne po media.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ  FILOLOGIĘ POLSKĄ NA UMK?

 • to jeden z kierunków o najbogatszych tradycjach i dorobku na toruńskim uniwersytecie,
 • w gronie wykładowców są znakomici językoznawcy, teoretycy i historycy literatury,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • studia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa,
 • studia umożliwiają opanowanie podstawowych technik informatycznych,
 • bogate zbiory biblioteczne ułatwiające studia,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH?

Absolwent filologii polskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Może pracować m.in. jako:

 • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujacych do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej,
 • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
 • organizator imprez kulturalnych i artystycznych,
 • kierownik literacki teatru,
 • recenzent literacki, filmowy, teatralny.

  Przyznawane kwalifikacje:

  Licencjat z filologii polskiej

  Dalsze studia:

  studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

  Warunki przyjęcia

  świadectwo dojrzałości, konkurs świadectw dojrzałości

  Efekty kształcenia

  Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

  Kwalifikacja - nowa matura:


  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Kwalifikacja - stara matura:


  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Kwalifikacja - matura międzynarodowa:


  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Kwalifikacja - matura zagraniczna:


  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.