Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Chemia kryminalistyczna > Chemia kryminalistyczna (s2) (KRK)

Chemia kryminalistyczna (s2) (KRK) (06510307-KRK)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ CHEMIĘ KRYMINALISTYCZNĄ NA UMK? 

Kierunek studiów chemia kryminalistyczna oferuje studentom studia chemiczne łączące wiedzę i umiejętności z zakresu analityki chemicznej oraz kryminalistyki. Program i plan studiów powstał we współpracy Wydziału Chemii oraz Centrum Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie.

Kierunek chemia kryminalistyczna jest unikatowy w skali kraju. Absolwenci nabywają wiedzę z zakresu zaawansowanych technik instrumentalnych oraz ich wykorzystaniu w różnych laboratoriach ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów kryminalistycznych. Ponadto, w toku studiów studenci nabędą umiejętności samodzielnego wykonywania poszczególnych analiz. Integralną częścią programu nauczania są zajęcia z zakresu kryminalistyki.

Studia przekazują wiedzę i umiejętności w następujących obszarach:

  1. Zaawansowanej analizy instrumentalnej oraz jej wykorzystaniem w analizie prób kryminalistycznych.
  2. Wiedzy naukowej koniecznej do przekazywania kompleksowej analizy prób kryminalistycznych (materiałów dowodowych).
  3. Znajomości krajowych i popularnonaukowych regulacji prawnych dotyczących pobierania i analizowania prób dowodowych.
  4. Podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego, kryminalistyki oraz technik kryminalistycznych.
  5. Umiejętności planowania i prowadzenia badań w kluczowych działach programu nauczania potwierdzonych wykonaniem doświadczonej pracy magisterskiej.
  6. Wiedzę zawodową do wykonywania analiz kryminalistycznych.

CO PO STUDIACH?

Absolwent w toku studiów nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu technik instrumentalnych ze szczególnym naciskiem na ich wykorzystanie w różnego typu laboratoriach przemysłowych i naukowych w tym głównie laboratorium kryminalistycznym.

Program studiów ma na celu wykształcić osoby posiadające ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności w kierunku wykorzystania nowoczesnych technik instrumentalnych w analizie chemicznej głównie dotyczącej charakterystyki materiałów dowodowych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z chemii kryminalistycznej

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, konkurs dyplomów

Efekty kształcenia

Program kształcenia realizuje efekty kształcenia określone Uchwałą Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (z późn. zm.), które stanowią załącznik do niniejszego suplementu.

Kwalifikacja:

Wymagania wstępne

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  1. tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny kierunku chemia;
  2. tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku chemia kosmetyczna, chemia i technologia żywności, materiały współczesnych technologii, biologia biotechnologia, biologia sądowa, ochrona środowiska, farmacja, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiskowa oraz inne pokrewne.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.